יעדים ועקרונות

  • שינוי שיטת המשטר ומאבק לשמירה על שקיפות, ניהול תקין וטוהר המידות במנגנוני השלטון והשירות הציבורי
  • דאגה ושמירה על האינטרסים של אזרחי ישראל וקידום עקרונות צדק ואמת בחברה הישראלית ובמנגנוני השלטון
  • פלורליזם בתקשורת ומתן ביטוי בשיח התקשורתי למגוון הדעות הקיימות בחברה הישראלית
  • ביקורת ופיקוח על הפרקליטות ומערכת המשפט שאיפה למשפט צדק, בחינת הרשעות קודמות וקידום משפטי צדק חוזרים