ניתן לתרום לפעילות המפלגה "משפט צדק" באמצעות העברה בנקאית או הפקדת הכסף לחשבון הבנק של המפלגה. לפי חוק, התרומות מתקבלות רק מאזרחי ישראל.

שם המקבל: משפט צדק

בנק: בנק הדואר

סניף: 001.

חשבון: 28002505

אנא לציין "תרומה" בעת ההפקדה/העברה.

תודה על תמיכתכם!