מפלגת משפט צדק בתגובה להתנגדות הפרקליטות למשפט חוזר לרומן זדורוב: ההחלטה אינה סבירה, היא מוכיחה את הצורך בשינויים עמוקים במערכת.

בתגובה לבג"ץ פרקליטות מתנגדת בנחרצות למשפט חוזר לרומן זדורוב, וזאת על סמך... שתי הודאותיו (בפני המדובב ובפני הח...

Continue reading